verre blik

  de verre blik in jouw ogen kijkt voorbij het felste licht om daar dromen te dromen die haar het hart vertellen over wat ons elkaar vinden deed de verre blik in jouw ogen kijkt voorbij de grens van tijd waarin wij ooit samen waren wij elkaar lief minnen konden zonder dat de wereld het wist de verre blik in jouw ogen kijkt voorbij de onpeilbare diepte van de betekenis die wij hadden onuitgesproken of uitgeschreeuwd naar en met elkaar hunkerend de verre blik in jouw ogen kijkt eindeloos voorbij de horizon waar wij eens weer samen zijn om daar … Lees verder verre blik

als ik stil ben…

lieve pap als ik stil ben écht stil en luister héél goed luister dan hóór ik je hóór ik jouw stem, jouw lach jouw voetstap, jouw muziek jouw kuchen, jouw grapjes hóór ik de lieve woordjes die je sprak de ruzies die wij maakten, jouw wijze raad jouw vermaningen en jouw troostende woorden hóór ik mijn man, mijn echtgenoot mijn vader, mijn opa, mijn vriend mijn vertrouweling die je wás, bént én zult blijven lieve pap, als ik stil ben écht stil en luister héél goed luister dan vóel ik je vóel ik jouw lichaam, jouw liefde, jouw handen vóel … Lees verder als ik stil ben…